Chủ động phối hợp với chính quyền làm tốt các chính sách an sinh xã hội

UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp thực hiện tốt công tác xã hội hóa, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững; chăm lo cho gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…
Mạng xã hội Gapo đứng top 1 AppStore sau 1 ngày ra mắt
chu dong phoi hop voi chinh quyen lam tot cac chinh sach an sinh xa hoi
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII diễn ra sáng nay 25/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Những thành tựu mà TP đạt được trong thời gian qua chính là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ cổ vũ to lớn của Trung ương và sự đoàn kết đồng thuận một lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó, có sự đóng góp, cống hiến to lớn của MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên.

UBND TP đã trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho các sở, ngành phối hợp với MTTQ Việt Nam TP ký nhiều văn bản phối hợp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Kết quả cho thấy nhiều nội dung phối hợp đã đạt hiệu quả cao, cụ thể như: MTTQ Việt Nam TP đã cụ thể hóa và thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận các cấp và chính quyền đã phối hợp triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân; Hội nghị đại biểu nhân dân với trọng tâm bàn về nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nâng cao về chất lượng, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa tăng so với nhiệm kỳ trước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

MTTQ các cấp đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hoạt động giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức các hội nghị phản biện đối với các đề án, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô, tích cực thực hiện quy chế dân chủ, công tác phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của Nhân dân đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, toàn dân phòng chống dịch, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam… được MTTQ và chính quyền phối hợp triển khai hiệu quả. Các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam TP phát động đều được các cấp chính quyền phối hợp triển khai thực hiện sâu rộng, tích cực tham gia chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các ngành chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, UBND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phối hợp thực hiện tốt công tác xã hội hóa, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ đồng bào tại các địa phương bị bão lũ.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, để phát huy vai trò Mặt trận là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, UBND TP cũng như các cấp chính quyền sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện chương trình hành động chung và cùng với Mặt trận thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như sau:

Một là, tập trung phối hợp để tiếp tục củng cố xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị cùng vào cuộc với sự phát triển chung của TP.

Hai là, tiếp tục vận dụng linh hoạt những thuận lợi, những thế mạnh của hệ thống chính quyền và hệ thống Mặt trận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận để thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đồng thời, nâng cao dân trí, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Ba là, phối hợp thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn người dân xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần tham gia xây dựng chính quyền; Tiếp tục tổng hợp ý kiến của người dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền;Tham gia có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,...

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile