Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

Chiều 6/12, ngay sau khi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến thảo luận, lấy ý kiến về chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương.
3 mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới Quý III/2023, thực hiện giám sát việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong...

Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cán bộ các cấp trên cơ sở các dự thảo nêu trên, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản để tổng hợp, hoàn thiện các dự thảo trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy xem xét, thông qua theo quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tính khả thi cao.

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận và dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch triển khai của Thành ủy, các cấp ủy Đảng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 ở cấp mình, cơ quan, đơn vị, địa phương mình góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tú Linh; Ảnh: Viết Thành
Phiên bản di động