Chợ đầu tiên ở Hà Nội lắp điện mặt trời áp mái

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm khí CO2.
Người Hà Nội tích cực "giải cứu" nông sản Hải Dương Thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ trước 28/2/2021 để "hưởng lợi" Dự kiến đến ngày 1/3, Hà Nội sẽ dỡ bỏ toàn bộ các điểm phong tỏa

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân. Đây cũng là chợ đầu tiên của thành phố Hà Nội lắp điện mặt trời mái nhà.

TP Hà Nội triển khai lắp điện mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân
Hà Nội thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời tại chợ Đồng Xuân

Dự án do Công ty TNHH phi lợi nhuận Engagement Global gGmbH/Trung tâm dịch vụ các địa phương trong một thế giới (SKEW) của Đức tài trợ với các nội dung chủ yếu như: Nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ, nhân viên của quận Hoàn Kiếm - đơn vị vận hành dự án sử dụng năng lượng tái tạo, vận hành, quản lý sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời; Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch...

Tổng số pin lắp đặt trên mái khu chợ Đồng Xuân là 600 tấm, chiếm 18% tổng diện tích mái của chợ Đồng Xuân, công suất mỗi tấm 330Wp; Tổng công suất lắp đặt của hệ thống là 198kWp.

Dự án này có tổng giá trị hơn 274.000 Euro. Trong đó, hơn 246.000 Euro do Công ty TNHH phi lợi nhuận Engagement Global gGmbH/SKEW tài trợ không hoàn lại; Còn lại gần 28.000 Euro do UBND quận Hoàn Kiếm huy động từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận, bảo đảm đúng quy định pháp luật về quản lý tài chính. Dự án được thực hiện kể từ khi được phê duyệt đến hết ngày 30/11/2022.

Sau khi hoàn thành việc thử nghiệm lắp đặt tại chợ Đồng Xuân và đánh giá hiệu quả, Hà Nội sẽ triển khai diện rộng trên một số khu vực khác của quận Hoàn Kiếm.

Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile