Chính thức giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành.
Hà Nội sẽ xóa hơn 200 lối đi tự mở qua đường sắt trước năm 2025

Ngày 8/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành (quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

Chính thức giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
Ảnh minh họa

Hiện có 3 doanh nghiệp vận tải đường sắt thuộc diện nộp phí. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện khai phí với cơ quan thuế và nộp phí vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2021.

Hiện doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền phí vào ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương) theo quy định.

Trong thời gian có hiệu lực của thông tư này, doanh nghiệp không thực hiện khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile