Chính phủ xem xét giãn tiến độ "siêu sân bay" Long Thành

Trước đó, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đã xin lùi tiến độ hoàn thành sang năm 2026, thay vì sử dụng vào năm 2025 như kế hoạch của Quốc hội phê duyệt.
ACV xin lùi tiến độ "siêu sân bay" Long Thành Triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 1535/VPCP-CN ngày 10/3/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc triển khai công tác đấu thầu gói thầu số 5.10 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét báo cáo của ACV về việc triển khai công tác đấu thầu gói thầu số 5.10 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về tiến độ triển khai các dự án thành phần tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 bảo đảm phù hợp với tổng thể dự án (trong bối cảnh chung dự án tổng thể đã chậm tiến độ; thời gian thực hiện gói thầu số 5.10 là 39 tháng được các nhà thầu báo cáo, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra có ý kiến là có cơ sở, phù hợp với quy mô và tính chất kỹ thuật của công trình; đồng thời, thời gian này cũng phù hợp với tiến độ các dự án thành phần khác); thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai các gói thầu của dự án.

Chính phủ xem xét giãn tiến độ
Phối cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo chức năng, thẩm quyền và chỉ đạo ACV thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 29/TB-VPCP ngày 15/02/2023, số 35/TB-VPCP ngày 18/02/2023 và số 63/TB-VPCP ngày 02/3/2023 của Văn phòng Chính phủ; đánh giá việc cho phép gói thầu số 5.10 thực hiện trong thời gian 39 tháng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng điều kiện để các nhà thầu quốc tế tham gia; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách", có giá gói thầu 35.233 tỷ đồng, bao gồm việc thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thời gian thực hiện hợp đồng là 990 ngày, tương đương 33 tháng.

Trong báo cáo số 66/BC-HĐQT do ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ký gửi Bộ Giao thông vận tải cho biết, ngày 20/2 vừa qua, liên danh tư vấn thiết kế kỹ thuật HAAA (Heerim Hàn Quốc - Arup Anh Quốc - Aurecon Australia - ADPi Pháp) đã đề xuất thời gian thi công định hướng phần thân công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là 39 tháng, bao gồm 36 tháng thi công xây dựng và 6 tháng vận hành chạy thử.

Trong 6 tháng vận hành chạy thử, có 3 tháng vận hành chạy thử đồng thời với thi công xây dựng.

Do đó, nhằm thu hút các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu gói thầu 5.10, với các phân tích về đề xuất của liên danh tư vấn, Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành cũng như các yêu cầu tại Thông báo số số 35/TB-VPCP ngày 18/02/2023 kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án sân bay Long Thành trung tuần tháng 2, ACV đã báo cáo và kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về thời gian hoàn thành gói thầu 5.10 và toàn bộ dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Cụ thể, ACV kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cho phép ACV với thẩm quyền được giao người quyết định đầu tư dự án thành phần 3 được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, ACV theo thẩm quyền, thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 5.10 từ 33 tháng lên 39 tháng và hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 theo đúng quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Giao thông vận tải cũng vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và tiến độ thực hiện gói thầu 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1), dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, liên quan tới đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu của ACV, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho rằng, để đảm bảo chất lượng của công trình, an toàn trong thi công, đề xuất của ACV kéo dài thời gian thực hiện gói thầu 5.10 là cần thiết.

Tuy nhiên, ACV cần khẩn trương hoàn thiện giải trình để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phải làm rõ các nguyên nhân, bổ sung các cơ sở khoa học, có tính toán đề xuất thời gian các hạng mục đường găng của gói thầu để khả thi trong thực hiện tất cả các hạng mục chính. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện với tư cách người quyết định đầu tư và chủ đầu tư trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ, báo cáo cụ thể để các bộ, ngành sớm có ý kiến gửi Bộ Giao thông vận tải. Bộ trưởng cũng giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, cùng ACV khẩn trương tham mưu bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hậu Lộc
Phiên bản di động