Chính phủ trả nợ nước ngoài hơn 33.000 tỷ trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2019, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng.
Chính phủ ban hành danh mục 24 quy hoạch hết hiệu lực Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm gian lận xuất xứ hàng hóa

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ này thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

chinh phu tra no nuoc ngoai hon 33000 ty trong 8 thang
Ảnh minh họa.

Cũng trong 8 tháng qua, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Theo đó, tổng số đã phát hành được 152.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,48 năm, lãi suất bình quân là 4,89%/năm.

Như vậy, tính cả vay nợ nước ngoài và huy động trái phiếu thì Chính phủ đã vay tới khoảng 162.700 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2019.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong tháng 8/2019, tính đến 20/8/2019, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 74 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019 khoảng 1.322 triệu USD, tương đương khoảng 30.494 tỷ đồng.

Trong khi đó, trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2019 khoảng 5.389 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.315 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.074 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 213.142 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ về cơ bản được thanh toán kịp thời, không xảy ra tình trạng chậm trả nợ.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile