Chính phủ trả nợ hơn 45.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 45.835 tỷ đồng, trong đó nợ trong nước khoảng 37.837 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 7.998 tỷ đồng.
Chính phủ họp báo phiên thường kỳ đầu tiên của năm 2021

Theo báo cáo của Bộ Tài chính công bố ngày 8/3, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 2/2021 ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng năm 2021 ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách Nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Theo đó, cơ quan Thuế đã thực hiện 3,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, và kiểm tra 16,5 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 3,4 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào ngân sách Nhà nước 780 tỷ đồng (đã thu nộp 345 tỷ đồng), giảm lỗ 2,5 nghìn tỷ đồng; đã thu hồi được 5,1 nghìn tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Chính phủ trả nợ hơn 45.800 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm
Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 2/2021 ước đạt 115,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đạt 207,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 23,49 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4%; chi trả nợ lãi đạt 21,88 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3%; chi thường xuyên đạt 161,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 2/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 98 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 356 triệu USD (tương đương khoảng 8.197 tỷ đồng), gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó cấp phát khoảng 277 triệu USD, cho vay lại khoảng 78 triệu USD.

Trong khi đó, trả nợ của Chính phủ trong tháng 2/2021 khoảng 12.770 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11.539 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.231 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 45.835 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 37.837 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7.998 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile