Chính phủ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường trái phiếu, bất động sản

Chính phủ sẽ cơ cấu lại thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và bất động sản bảo đảm phát triển công khai, minh bạch, an toàn, ổn định.
Chính phủ quyết làm lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu giải pháp khôi phục niềm tin thị trường chứng khoán, trái phiếu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Năm 2023, Chính phủ dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Bên cạnh đó, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp…

Trước bối cảnh này, Nghị quyết 01 đã đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Cụ thể, Chính phủ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại thị trường trái phiếu, bất động sản
Ảnh minh họa

Trong đó, về chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng và các chính sách khác.

"Ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu, bảo đảm ổn định hệ thống tài chính ngân hàng trong mọi tình huống", nghị quyết nêu rõ.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hoá, tập trung cao độ cho ổn định, phát triển an toàn, bền vững các thị trường tiền tệ, tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản; không để mất an toàn hệ thống; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân, không để bị kích động, lôi kéo, gây mất an ninh trật tự.

"Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng cường giám sát, kiểm tra, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, các thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản, bảo đảm phát triển công khai, minh bạch, an toàn, ổn định, lành mạnh, bền vững...", nghị quyết nêu.

Nghị quyết cũng đưa ra nhiệm vụ xử lý dứt điểm 6 ngân hàng yếu kém, và 8 dự án chậm tiến độ đã được Bộ Chính trị cho chủ trương; xử lý nợ xấu... để hỗ trợ các tổ chức này từng bước phục hồi và khắc phục tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng...

Tại nghị quyết, Chính phủ giao các bộ, ngành chủ động theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để đưa ra giải pháp kịp thời, giảm thiểu tác động tiêu cực với nền kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Kịch bản phát triển ngành, lĩnh vực cần được các cơ quan quản lý cập nhật định kỳ hằng quý.

Hậu Lộc
Phiên bản di động