Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Hà Nội

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định Chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn (Hà Nội) trong thời hạn 50 năm.
Xe dù, bến cóc tại Hà Nội: Đứng đâu cũng bắt được xe khách về quê Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy nhà ở phố Tôn Đức Thắng

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn được thực hiện trong 3 năm kể từ thời điểm bàn giao đất tại địa điểm tại xã Minh Trí và Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội với diện tích 302,8 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.226,92 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 850 tỷ đồng.

Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Hà Nội
Chính phủ vừa phê duyệt xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn

Quyết định nêu rõ, điều kiện đối với chủ đầu tư (Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK) chỉ được thực hiện dự án sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp sạch Sóc Sơn cho phù hợp với quy định của pháp luật về khu công nghiệp và quy chuẩn xây dựng và môi trường.

Chính phủ cũng giao trách nhiệm cho UBND TP Hà Nội đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật, cùng với triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, rà soát, đảm bảo vị trí dự kiến thực hiện dự án không chồng lấn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội không được chuyển đổi mục đích quy hoạch khu công nghiệp sạch Sóc Sơn còn lại (37,2 ha) sang mục đích khác khi chưa thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và kinh tế.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội kiểm tra, đánh giá, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Chính phủ cũng yêu cầu nhà đầu tư phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai, nộp một khoản tiền để bảo về, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile