Chính phủ bổ sung KCN Đồng Sóc, Vĩnh Phúc vào quy hoạch phát triển

Chính phủ vừa bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ: Không được cầm chừng, ỷ lại lúc giao thời Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen thanh niên dũng cảm cứu cháu bé rơi từ tầng cao

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc với quy mô 208,5 ha tại xã Vân Xuân, xã Vũ Di và thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Chính phủ bổ sung KCN Đồng Sóc, Vĩnh Phúc vào quy hoạch phát triển
Quy hoạch Khu Công nghiệp Đồng Sóc, Vĩnh Phúc được bổ sung quy hoạch phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam

Đây là dự án nhà nước thu hồi đất tại Nghị quyết số 194/2015 của HĐND tỉnh, được Chính phủ đồng ý cho phép mở rộng, điều chỉnh quy hoạch năm 2018 về phía Nam thuộc địa giới hành chính thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường.

Qua đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc; đảm bảo không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng được giao chỉ đạo cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp Đồng Sóc vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong khu vực dự án trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất được Chính phủ cho phép.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Bá Thiện và Tam Dương II - khu A sớm xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile