Thanh Hóa:

Chi trả đợt 1 gói hỗ trợ Covid-19 tại Bỉm Sơn với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng

Theo số liệu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Bỉm Sơn có 3.596 người thuộc đối tượng được hưởng gói an sinh xã hội trong đợt 1 với tổng số tiền hỗ trợ là 4.587.500.000 đồng.
Thanh Hóa sẽ xử nghiêm cán bộ vận động dân không nhận tiền hỗ trợ covid-19
chi tra dot 1 goi ho tro covid 19 tai bim son voi tong so tien hon 45 ty dong
Người dân đến nhận tiền gói 62.000 tỷ.

Tính từ ngày 8/5, Thị xã Bỉm sơn đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Trên địa bàn có 3.596 người thuộc đối tượng được hưởng gói an sinh xã hội trong đợt 1 với tổng số tiền hỗ trợ là 4.587.500.000 đồng. Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng là 1.052 người, đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.476 người, đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.068 người.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, thị xã Bỉm Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để người dân nắm bắt được mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, biết mình thuộc đối tượng nào và các nguyên tắc, nội dung, quy trình và thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. Từ ngày 1/5 đến ngày 3/5, các xã, phường đã công khai danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ trên loa truyền thanh phường và niêm yết tại tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa các khu phố để mọi người dân được biết và tham gia ý kiến. Ngày 4 và 5/5, Phòng Lao động TB-XH Thị xã thẩm định và tổng hợp danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ, trình Chủ tịch UBND Thị xã phê duyệt.

Với tinh thần chính xác, khách quan, minh bạch, đúng đối tượng, từ ngày 8/5, UBND Thị xã đã chỉ đạo Phòng Lao động TBXH Thị xã phối hợp với Bưu điện Bỉm Sơn và các xã, phường trên địa bàn thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định. Quá trình chi trả có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ Thị xã tới cơ sở, bảo đảm an toàn về nguồn tiền, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Tính đến 13h30 ngày 14/5, Thị xã đã thực hiện chi trả cho 1.391/1.476 đối tượng bảo trợ xã hội, 1021/1.052 người có công, 1.022/1068 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ đạt 95,4%%. Số ít các đối tượng chưa đến nhận tiền hỗ trợ là những người đi làm ăn xa, bận công việc gia đình... Đến nay, các cơ quan chức năng chưa nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào về việc chi trả để xảy ra nhầm lẫn hay sai sót.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile