Chi tiết số phiếu bầu 29 đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội

Vừa qua, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cử tri Thủ đô đã đi bỏ phiếu tại 10 đơn vị bầu cử và đã bầu ra 29 đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội.
Phiên bản di động