Chỉ số PCI 2020 của tỉnh Bắc Giang có thứ hạng cao nhất trong 10 năm qua

Năm 2020, chỉ số PCI 2020 của tỉnh Bắc Giang có thứ hạng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, với điểm số 63,98 điểm, Bắc Giang xếp hạng 27/63 tỉnh, thành và tăng 13 bậc so với năm 2019.
Bắc Giang thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số PAPI Bắc Giang: Kiên quyết xử lý các dự án khu dân cư, khu đô thị “bán lúa non” Bắc Giang đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI

Trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số PCI, Bắc Giang có 5 chỉ số tăng điểm và 5 chỉ số giảm điểm so với năm 2019.

Trong đó, 5 chỉ số tăng điểm gồm: chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 5 chỉ số giảm điểm gồm: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, tính năng động, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Trong các chỉ số tăng điểm, chi phí thời gian và cạnh tranh bình đẳng đã có sự cải thiện rất tốt trong năm 2020.

Chỉ số PCI 2020 của tỉnh Bắc Giang có thứ hạng cao nhất trong 10 năm qua
Năm 2020 chỉ số PCI 2020 của tỉnh Bắc Giang có thứ hạng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành và tăng 13 bậc so với năm 2019

Cụ thể, chỉ số cạnh tranh bình đẳng tăng 2,44 điểm, xếp hạng 5/63 tỉnh thành (tăng 50 bậc so với năm 2019). Các chỉ tiêu của chỉ số này đều vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Đặc biệt, nhóm chỉ tiêu về sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI có thứ hạng tăng từ 15 đến 53 bậc.

Bên cạnh đó, chỉ số chi phí thời gian tăng 2,16 điểm, xếp hạng 5/63 tỉnh thành (tăng 42 bậc so với năm 2019). Trong đó, nhóm chỉ tiêu về thanh tra, kiểm tra và nhóm chỉ tiêu về thủ tục hành chính đều có sự cải thiện đáng kể, nổi bật là số giờ thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm từ 32 ngày (năm 2019) xuống còn 5 ngày.

Trong 3 chỉ tiêu có điểm số tăng còn lại, chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xếp hạng 36/63 tỉnh, thành (tăng 22 bậc so với năm 2019). Chỉ số chi phí không chính thức xếp hạng 38/63.

Chỉ số gia nhập thị trường tuy tăng 0,21 điểm nhưng xếp hạng giảm 4 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 56/63 tỉnh thành).

Vi Hải
Xem phiên bản mobile