Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Bắc Giang tăng mạnh

Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021. Theo đó, Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Bắc Giang tăng 6 bậc so với năm 2020, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.
Bắc Giang tôn vinh vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại SEA Games 31 Bắc Giang: Xúc tiến tiêu thụ vải thiều 2022 với gần 80 điểm cầu trong nước và quốc tế Bắc Giang luôn chào đón các doanh nghiệp Singapore đến hợp tác, đầu tư

Theo kết quả do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố, chỉ số PAR INDEX tỉnh Bắc Giang năm 2021 nằm trong nhóm B, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố với 88.65%, tăng 6 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 13). Trong đó, điểm thẩm định đạt 58.51/60.50 điểm; điểm chỉ số SIPAS đạt 9.00/10.00 điểm; điểm khảo sát lãnh đạo quản lý đạt 18.88/23.50 điểm và điểm tác động đến phát triển kinh tế xã hội đạt 2.25/6.00 điểm.

Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Bắc Giang tăng mạnh
Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Doãn Trung)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX tỉnh Bắc Giang năm nay có sự tăng trưởng tích cực, cho thấy những nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Bắc Giang tăng mạnh
Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX ) năm 2021 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2021, giá trị trung bình Chỉ số PARI NDEX của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 86.07%, giảm 1.49% so với năm 2020 (đạt 87.56%) và được phân thành 3 nhóm điểm: Kết quả chỉ số trên 90%, bao gồm 3 bộ: Đứng đầu là Bộ Tư pháp, tiếp theo là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp thứ 3. Từ trên 80% đến dưới 90% gồm 13 đơn vị: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới 80% có 1 bộ là Bộ Khoa học và Công nghệ với 78,72%.

Chỉ số PAR INDEX năm 2021 các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình cao nhất từ trước đến nay, đạt 86.37% cao hơn 2.65% so với năm 2020 (đạt 83.72%) và cũng phân thành 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên có 3 tỉnh, thành phố gồm: TP. Hải Phòng xếp thứ nhất với 91,80%, thứ 2 là tỉnh Quảng Ninh với 91,14% và TP. Đà Nẵng xếp thứ ba với 90.25%. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90% có 59 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, có 1 tỉnh là tỉnh Kiên Giang.

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính hằng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng bộ, tỉnh; đồng thời, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile