Chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái tăng gần 60%

Chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái năm 2021 đạt 58,11%, cao hơn so với năm trước là 5,75%, qua đó cho thấy sự hài lòng, hạnh phúc của người dân ngày càng được nâng cao.
Yên Bái: Có những lúc khàn tiếng, mất giọng vì khai báo y tế cho người dân Tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách năm 2022 là 4.600 tỷ đồng

Năm 2021, tỉnh Yên Bái có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,11%, xếp thứ 2/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2021 đạt 5,36% đứng thứ 4/14 tỉnh của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Cũng trong năm qua, Yên Bái có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11,8% kế hoạch, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 88 xã, chiếm 58,7% toàn tỉnh; thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cùng với đó, tỉnh đã phát triển thêm 29 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao, 27 sản phẩm 03 sao, lũy kế đạt 120 sản phẩm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 tăng 9,12% so với năm 2020, xếp thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 21.175 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2020.

Đặc biệt, tỉnh Yên Bái thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.383,8 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2021 đạt 18.014 tỷ đồng, tăng 9,31% so với cùng kỳ, xếp thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh Yên Bái, đến hết ngày 31/12/2021, ước giải ngân đạt 4.563 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch vốn giao, dự kiến đến ngày 31/01/2022 giải ngân đạt 4.881,63 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch vốn. Có thể đánh giá, tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh có tiến độ giải ngân tốt nhất cả nước, được Chính phủ bổ sung thêm vốn.

Chính quyền tỉnh Yên Bái cũng quan tâm, chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trong đó, đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ với tổng số đối tượng được hưởng chính sách là 28.129 đối tượng (gồm 26.355 người lao động và 1.774 người sử dụng lao động, đơn vị); kinh phí hỗ trợ là 10,51 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ 53.287 đối tượng (gồm 1.376 đơn vị và 51.911 người lao động); kinh phí hỗ trợ là 79,966 tỷ đồng theo Nghị quyết thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hỗ trợ là 880,5 triệu đồng. Tổ chức đón 1.462 công dân của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương từ Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Về công tác giáo dục, đào tạo của tỉnh Yên Bái đạt kết quả tích cực, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc, triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông lớp 1, lớp 2, lớp 6 bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Chú trọng công tác phổ cập giáo dục các cấp học, xoá mù chữ, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trong năm qua, tỉnh Yên bái đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 20.462 người, giải quyết việc làm cho 22.151 lao động, chuyển dịch được 8.044 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tỉnh thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 4,76%.

Tỉnh Yên Bái cũng vinh dự khi nghệ thuật xòe Thái được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Triển khai hiệu quả Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, theo kết quả rà soát, chỉ số hạnh phúc của Nhân dân trong tỉnh Yên Bái đạt 58,11%, vượt 0,81% so với kế hoạch.

Về quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấc cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile