Chỉ đạo sâu sát, kịp thời các đơn vị còn vướng mắc trong công tác tổ chức đại hội

Chiều 14/11, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để họp bàn dự thảo báo cáo chính trị Đại hội; đánh giá kết quả công tác 10 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.
Tập trung thảo luận về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 10 tháng năm 2019, đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp với Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đạt được 6 kết quả nổi bật.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung lựa chọn 6 nội dung, 22 nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”.

Đảng ủy Khối đã tích cực triển khai công tác dân vận chính quyền, tạo chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các mô hình “dân vận khéo”. Công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí được chú trọng.

Đảng ủy Khối đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; nghiêm túc triển khai đăng ký và cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố (lần 1).

Báo cáo gồm phần mở đầu và 2 phần chính. Phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối (2015-2020) đã làm rõ 3 nhóm kết quả chủ yếu, gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Dự thảo cũng chỉ ra 4 nguyên nhân đạt được kết quả; 9 hạn chế, tồn tại; 6 nguyên nhân hạn chế, tồn tại; 5 bài học kinh nghiệm.

chi dao sau sat kip thoi cac don vi con vuong mac trong cong tac to chuc dai hoi
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XII

Phần mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 7 nhóm chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thảo luận tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, báo cáo phải bám vào đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ TP, chủ đề đại hội cần phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Báo cáo cũng cần xác định nội dung xây dựng thể chế làm khâu đột phá…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trưc Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố trong 10 tháng qua.

Đảng bộ Khối đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, chủ động triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh, phong trào “Dân vận khéo” đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới, gắn với chủ đề năm công tác 2019. Công tác đối thoại được duy trì, công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt trong thực hiện Chương trình 07 của Thành ủy được đẩy mạnh. Đảng bộ Khối cũng tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Những kết quả chung của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của TP Hà Nội thời gian qua” – đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, do đó, Đảng bộ Khối cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu để tập trung hoàn thành ở mức cao nhất. Đặc biệt, là trong việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản; chỉ số PAPI; chỉ tiêu phát triển Đảng… Cùng với đó, chú trọng giải quyết các vấn đề vi phạm quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường; những tồn tại trong ứng xử văn hóa nơi công cộng và trong các gia đình; tình hình an ninh trật tự; nguy cơ cháy nổ…

Đồng chí cũng chỉ đạo Đảng bộ Khối chủ động nắm tình hình cơ sở, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối cũng cần đổi mới phương thức nâng cao chất lượng dân vận chính quyền; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát trong Đảng; Đặc biệt, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2020 - năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Liên quan tới công tác tổ chức đại hội Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ Khối bám sát kế hoạch. Cụ thể, trong tháng 11 chỉ đạo điểm một số đảng bộ trực thuộc; trong tháng 12 chi bộ hoàn thành công tác đại hội, quý 1/2020 chỉ đạo đại hội điểm… Riêng đối với những đơn vị còn gặp khó khăn, vướng mắc, Đảng bộ Khối phải chỉ đạo sớm, kịp thời, sát tiến độ, rõ người rõ trách nhiệm.

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile