Chây ỳ lên sàn chứng khoán, doanh nghiệp bê tông ở Hà Nội chịu phạt

Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội vừa bị phạt hàng trăm triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Công ty CP Transimex hai lần mua chui cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung Đô bị phạt vì chây ỳ lên sàn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội bị phạt tiền 300.000.000 đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết).

Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội cũng bị phạt tiền 70.000.000 do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2017, 2018; tài liệu họp và nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018.

Trước đó, ngày 14/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xi măng Công Thanh với số tiền 350.000.000 đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty CP Xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, Công ty CP Xi măng Công Thanh còn bị phạt tiền 85.000.000 đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên năm 2017...

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile