Chấp thuận chủ trương di dời Công ty thuốc lá Thanh Hóa

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa đã đồng thuận với chủ trương di dời ra cụm công nghiệp Hà Trung trên cơ sở đề xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dời các cơ sở công nghiệp tại đô thị Lèn của huyện Hà Trung.
Giám đốc Công an Thanh Hóa chỉ đạo lễ giao quân huyện nghèo Ngọc Lặc

Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh với doanh thu đạt 702 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 467 tỷ đồng, sản lượng 203,3 triệu bao thuốc lá, kim ngạch xuất khẩu 13 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 6,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Đây là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long cũng như sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của tỉnh Thanh Hoá và huyện Hà Trung trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chấp thuận chủ trương di dời Công ty thuốc lá Thanh Hóa
Trụ sở Công ty thuốc lá Thanh Hóa tại huyện Hà Trung

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa đồng thuận với chủ trương di dời công ty ra cụm công nghiệp Hà Trung trên cơ sở đề xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dời các cơ sở công nghiệp tại đô thị Lèn của huyện Hà Trung.

Công ty kiến nghị tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ công tác di dời theo quy định; hỗ trợ lãi suất tiền vay để đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới…

Hiện nay việc mua 2 dây chuyền sản xuất mới đã được Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư là 360 tỷ đồng. Trong đó vốn Tổng Công ty cấp là 120 tỷ, vốn vay thương mại là 200 tỷ và vốn tự có là 40 tỷ đồng.

Về việc di dời và mở rộng đầu tư sản xuất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn thống nhất chủ trương đồng thời giao ngành chức năng của tỉnh phối hợp với Công ty xây dựng phương án di dời cụ thể, báo cáo UBND tỉnh và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh việc di dời phải gắn liền với mở rộng sản xuất, kinh doanh, hiện đại hoá công nghệ và đẩy mạnh liên kết, liên doanh trong sản xuất.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đề nghị Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, các ban, ngành của tỉnh Thanh Hoá tiếp tục dành sự quan tâm đến sự phát triển của Công ty sao cho phù hợp với quy hoạch chung của Công ty và với xu hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh Thanh Hoá.

Tỉnh Thanh Hoá sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất về các thủ tục trong thực hiện di dời cũng như nghiên cứu cơ chế hỗ trợ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa trong việc đầu tư dây chuyền mới theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thống nhất chủ trương đầu tư và việc di dời Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, đồng thời giao các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa xây dựng phương án di dời cụ thể, báo cáo UBND tỉnh và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thống nhất chủ trương thực hiện.

Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, việc di dời là kế hoạch lâu dài; còn trước mắt, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa cần nhanh chóng đầu tư đổi mới nâng cấp dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại công nghệ và đẩy mạnh trong liên doanh, liên kết sản xuất.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng giao các ngành nghiên cứu cơ chế hỗ trợ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa trong việc đầu tư dây chuyển mới theo quy định của pháp luật; giao huyện Hà Trung chủ động phối hợp với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sớm ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng bộ huyện Hà Trung với Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trên tinh thần tạo điệu kiện tốt nhất để phát triển công tác Đảng tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile