Chàng trai khuyết tật có tài gấp giấy bằng miệng được Guinness công nhận

Sinh ra với căn bệnh bại não, không thể di chuyển hay hoạt động bình thường, Gao Guangli học gấp giấy origami bằng miệng và bán các sản phẩm của mình để phụ giúp kinh tế gia đình.
Xem phiên bản mobile