Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu ông Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái với số phiếu tuyệt đối.
Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới Điểm mới trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Đỗ Đức Duy giữ chức Bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 48 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái trên tinh thần "Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển".

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970

Quê quán: xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.

Chức vụ hiện tại: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Tóm tắt quá trình công tác:

7/1994 - 1/1996: Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình, Công ty Kiến trúc HAAI, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

02/1996 - 3/2002: Giảng viên Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

4/2002 - 7/2002: Công tác biệt phái tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng;

7/2002 - 02/2008: Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng;

3/2008 - 10/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015;

11/2012 - 7/2015: Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Từ tháng 8/2015 đến 01/2017: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ tháng 02/2017: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Ngày 23/9/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile