Chân dung Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ có hai tân Phó Thủ tướng Bí thư Thành ủy Hải Phòng được đề cử làm Phó Thủ tướng Chính Phủ Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từng giữ các chức vụ như Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng,...

Chân dung Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành
Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành
Phạm Mạnh
Phiên bản di động