Chân dung Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đồng chí Chu Hồng Minh - Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XV, tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Phạm Mạnh
Phiên bản di động