Cập nhật việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho các đối tượng ở Yên Bái

Chưa có hồ sơ từ người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đề nghị vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch Covid-19.
Hành trình hơn 100 ngày kỳ diệu của bệnh nhân 91 mắc Covid-19 Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất biện pháp kích cầu hậu Covid-19 Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chỉ còn 11 ca dương tính

Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến ngày 2/7/2020 hầu hết các đối tượng đã được nhận tiền hỗ trợ.

4151 b2d0d45125b6dfe886a7
Tình hình chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng ở Yên Bái bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số kinh phí hỗ trợ là 180.898,75 triệu đồng. Trong đó, số đối tượng người có công với cách mạng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) là 4.972 người với kinh phí hỗ trợ 7 tỷ 477 triệu đồng.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 21.308 người với kinh phí hỗ trợ 31 tỷ 872 triệu đồng, những người thuộc hộ nghèo là 99.984 người với kinh phí hỗ trợ là 74 tỷ 988 triệu đồng. Đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo 88.789 người với kinh phí hỗ trợ 66 tỷ 591,75 triệu đồng.

Hiện tại, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc chi trả cho các đối tượng, đồng thời thực hiện rà soát, tổng hợp các đối tượng bị trùng lắp để đề nghị điều chỉnh giảm và bổ sung các đối tượng còn thiếu thuộc diện được hỗ trợ đảm bảo theo quy định.

Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 có 983 hộ với kinh phí hỗ trợ 983 triệu đồng.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái thì các huyện, thị xã, thành phố chưa nhận được hồ sơ đề nghị vay của người sử dụng lao động trên địa bàn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương có 11 doanh nghiệp, số lao động tạm hoãn nghỉ việc không hưởng lương thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ là 205 người với kinh phí hỗ trợ là 369 triệu đồng.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có 14 người với tổng kinh phí là 14 triệu đồng. Hiện nay, đang tiếp tục trình UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 5 người lao động, kinh phí là 5 triệu đồng.

Việc hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm có 4.256 người với kinh phí hỗ trợ 4 tỷ 256 triệu đồng. Hiện nay, đang tiếp tục trình UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 231 người lao động, kinh phí là 231 triệu đồng.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile