Cánh tay robot viết chữ theo người

Robot cánh tay Yumi có thể viết, vẽ... mô phỏng theo thao tác con người với độ chính xác 0,02 mm.
Xem phiên bản mobile