Cảng Quy Nhơn ''thay máu'' toàn bộ HĐQT sau khi về lại Vinalines

Công ty CP Cảng Quy Nhơn vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã thay toàn bộ các thành viên trong Hội đồng quản trị cũng như Ban kiểm soát.
Trả lại tiền bán sai quy định, Vinalines "lấy lại" 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn Vụ “bán” cảng Quy Nhơn: Sẽ trả tiền, hoàn lại cảng giống vụ AVG?

Ngày 29/6, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 33.789.037 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6156 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, HĐQT mới của Công ty CP Cảng Quy Nhơn bao gồm các ông sau: Nguyễn Quý Hà, Phan Tuấn Linh, Lý Quang Thái, Phạm Anh Tuấn, Phạm Đăng Cao. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ thống nhất 100%.

cang quy nhon thay mau toan bo hdqt sau khi ve lai vinalines
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 -2023. Ảnh: Vinalines.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên công ty. Cụ thể, bà Vũ Thị Diệp, Ông Lê Duy Dương, Bà Nguyễn Thị Hằng trúng cử vào Ban Kiểm soát. Ông Lê Duy Dương bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước đó, ngày 29/5, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã chính thức tiếp nhận lại 75,01% vốn điều lệ tương đương phần vốn góp của Tổng công ty là 303.122.620.000 đồng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết ”Sau khi tiếp nhận Cảng Quy Nhơn, Vinalines sẽ kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức công ty, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ phù hợp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; rà soát, sắp xếp tổ chức sử dụng lực lượng lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của Cảng Quy Nhơn”.

Cũng tại Đại hội, cổ đông Công ty CP Cảng Quy Nhơn thông quan việc sẽ niêm yết trên HOSE trong năm 2019. Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sản lượng hàng thông qua là 8.900.000 tấn, trong đó hàng container 145.000 teus, tổng doanh thu gần 770 tỷ đồng; lợi nhuận khoảng 125 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile