Cạn tiền, Vietnam Airlines kêu gọi cổ đông cho vay tiền

Hội đồng quản trị Vietnam Airlines sắp họp cổ đông để thông chủ trương kêu gọi các cổ đông cho doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.
Vietnam Airlines báo lỗ 10.750 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 dự diến diễn ra ngày 29/12, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, kiện toàn hội đồng quản trị và chủ trương kêu gọi các cổ đông cho doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Trước đó, Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội đã nhất trí đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines bị thiệt hại do Covid-19.

Cạn tiền, Vietnam Airlines kêu gọi cổ đông cho vay tiền
Máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Theo Nghị quyết, Quốc hội cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác, Quốc hội cũng nhất trí cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định Luật chứng khoán.

Nghị quyết cũng nêu rõ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua; đồng thời, cho phép xác định việc đầu tư nêu trên thuộc dự án nhóm A; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát để việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Theo kiến nghị của Vietnam Airlines, Chính phủ với vai trò chủ sở hữu phần vốn Nhà nước hỗ trợ tái cấp vốn với quy mô 12.000 tỷ đồng, trong đó, cho vay tối thiểu 4.000 tỷ đồng trong 3 năm lãi suất ưu đãi, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn đối với phần còn lại 8.000 tỷ đồng (qua SCIC).

Theo báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu thuần của Vietnam Airlines đạt 32.411 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái; Lỗ sau thuế 10.472 tỷ đồng và lỗ lũy kế ở mức 8.874 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Vietnam Airlines ước tính cả năm lỗ hợp nhất 15.000 tỷ đồng, thâm hụt dòng tiền 15.000 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile