Cần Thơ dẫn đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số PAPI

Năm 2020, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Cần Thơ cao nhất trong 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xem phiên bản mobile