Cần những gì để sông Tô Lịch có thể hồi sinh?

Sự thay đổi tích cực ở đầu nguồn sông Tô Lịch sau khi tiếp nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây chỉ mang tính chất tạm thời. Về lâu dài, việc làm sạch con sông này vẫn cần giải pháp hữu hiệu.
Xem phiên bản mobile