Cán bộ Đoàn phải là tấm gương sáng

Cán bộ Đoàn, người đứng đầu có vai trò dẫn dắt vô cùng quan trọng. Một tấm gương càng sáng, giá trị lan tỏa càng cao.
Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những tiêu cực, xấu độc Công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” trong khuôn khổ Đại hội Đoàn Cuộc thi vẽ tranh về Đại hội Đoàn xác lập kỷ lục Việt Nam

Vì vậy, theo bạn Nguyễn Thị Huế (đoàn viên tỉnh Thanh Hoá), muốn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ hơn, để đoàn viên, thanh thiếu niên tin tưởng, ủng hộ tổ chức Đoàn, thì thủ lĩnh, cán bộ Đoàn phải là những tấm gương sáng.

Bạn Nguyễn Thị Huế cho rằng, thực tế phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn ở nhiều cơ quan, tổ chức cho thấy ở đâu và lúc nào hoạt động này được tiến hành tốt, thì ở đó chất lượng hoạt động Đoàn cũng như chất lượng đoàn viên tốt, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị hoàn thành thắng lợi.

Bạn Nguyễn Thị Huế
Bạn Nguyễn Thị Huế

Tuy nhiên, không phải tổ chức Đoàn nào cũng đã làm tốt điều này, vẫn có nơi, có lúc còn bộc lộ những hạn chế như việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên chưa toàn diện, chưa có chiều sâu. Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - những tấm gương cho đoàn viên soi vào, cũng còn có những hạn chế, chưa thực sự mẫu mực. Do đó hiệu quả giáo dục đạt được có mặt chưa cao. Bởi thế, theo tôi, để phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, chúng ta cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Muốn giáo dục người khác, bản thân cán bộ Đoàn phải là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên. Mỗi anh chị đoàn viên phải là tấm gương sáng cho các em thiếu niên, nhi đồng noi theo. Trong quá trình giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên cần lựa chọn, bồi dưỡng những tấm gương cụ thể trong học tập, công tác, rèn luyện tu dưỡng bản thân. Đây sẽ là cơ sở để phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến trong giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên hiện nay.

Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân cần thẳng thắn phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt. Đoàn phải thực sự là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng…

Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những tiêu cực, xấu độc Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những tiêu cực, xấu độc
Công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” trong khuôn khổ Đại hội Đoàn Công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” trong khuôn khổ Đại hội Đoàn
Cuộc thi vẽ tranh về Đại hội Đoàn xác lập kỷ lục Việt Nam Cuộc thi vẽ tranh về Đại hội Đoàn xác lập kỷ lục Việt Nam
Lê Dung
Phiên bản di động