Cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ học tập chuyên đề về đảm nhận việc mới, việc khó

Ngày 23/3, quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, gánh vác, đảm nhận việc mới, việc khó; Đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội, công nghiệp văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh”.
Cán bộ Đoàn quận Tây Hồ thi tài năng “chuyển đổi số” Cách làm “rèn nếp đô thị” ở phường Bưởi Công an phường Thụy Khuê truy tìm, trao trả tài sản thất lạc cho du khách Thái Lan Hội thề Trung hiếu Đền Đồng Cổ - Lễ hội độc đáo mang bản sắc Việt

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đã quán triệt các nội dung của chuyên đề bằng hình thức trực tiếp tại quận kết hợp với trực tuyến tại các phường.

Quận Tây Hồ: Hàng trăm cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề về đảm nhận việc mới, việc khó
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn quán triệt nội dung học tập chuyên đề

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực khẳng định, việc học tập chuyên đề năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong bối cảnh quận Tây Hồ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các cấp ủy, nhất là người đứng đầu các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Kế hoạch số 131-KH/QU ngày 2/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Đưa nội dung học tập vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của từng cơ quan, đơn vị; Gắn với việc triển khai xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về mọi mặt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, gánh vác, đảm nhận việc mới, việc khó...

Đồng chí Bí thư Quận uỷ nhấn mạnh việc tuyên truyền, phát hiện gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực...

Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Tây Hồ lên phát động cuộc thi
Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Tây Hồ lên phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Người đứng đầu Quận uỷ Tây Hồ đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề trong Bản tin nội bộ hàng tháng; Tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023 và kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn quận; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2023;

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tích cực vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh; Nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến

Cũng tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Thời gian nhận bài dự thi sẽ bắt đầu khi Ban Tổ chức phát động cho đến hết ngày 10/5/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Hoa Thành
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động