Cán bộ công đoàn chủ chốt CAND học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt của Công đoàn Công an Nhân dân đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.
Công đoàn CAND triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Thanh niên Thủ đô hào hứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng Các Nghị quyết của HĐND TP đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô một cách toàn diện

Sáng nay (27/4), tại Hội trường 80 Trần Quốc Hoàn (TP Hà Nội), Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ Công đoàn chủ chốt của Công đoàn Công an Nhân dân.

Hoa Thành - Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile