Cách ho và hắt xì, làm sao cho đúng cách?

Việc ho và hắt xì đúng cách giúp ngăn chặn mầm bệnh phát tán trong môi trường, trong cộng đồng là rất quan trọng. Mọi người cần hiểu đúng là làm đúng thì mới có thể giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và kiểm soát được.
Xem phiên bản mobile