Các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh cần ghi nhớ

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến, không giới hạn số nguyện vọng.
Lắng nghe chia sẻ, tháo gỡ khó khăn công tác tuyển sinh đầu cấp Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh, phụ huynh hãy gác lại âu lo
Các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh cần ghi nhớ
Lắng nghe chia sẻ, tháo gỡ khó khăn công tác tuyển sinh đầu cấp Lắng nghe chia sẻ, tháo gỡ khó khăn công tác tuyển sinh đầu cấp
Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh, phụ huynh hãy gác lại âu lo Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh, phụ huynh hãy gác lại âu lo
Nguyễn Anh
Xem phiên bản mobile