Các mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 của 3 cơ quan trọng yếu Thái Nguyên đều âm tính

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên qua xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đều có kết quả âm tính.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên truy trách nhiệm địa phương trong công tác phòng dịch Thái Nguyên tiêm được hơn 12,6 nghìn liều vắc xin phòng dịch Covid-19 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên siết các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 có mức độ lây nhiễm cao, tính Thái Nguyên đã chỉ đạo tiến hành xét nghiệm sàng lọc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và văn phòng UBND tỉnh.

Trong 2 ngày 14 -15/5, Sở Y tế Thái Nguyên đã tổ chức lấy 288 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19, kết quả các mẫu đều âm tính.

Các mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 của 3 cơ quan trọng yếu Thái Nguyên đều âm tính
288 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid - 19 của 3 cơ quan trọng yếu Thái Nguyên đều có kết quả âm tính

Từ kết quả trên cho thấy, các cơ quan trọng yếu của tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; khai báo y tế trung thực khi ra ngoài tỉnh; hạn chế tham gia các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Hiện nay đã có hơn 70 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 3 văn phòng được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 đợt 1.

Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa địa bàn tỉnh phải luôn gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

PV
Xem phiên bản mobile