Các đơn vị phải nộp đủ các khoản tiền thuế đất trước ngày 30/7

Các đơn vị nợ tiền thuế, tiền thuê đất và tiền nộp chậm phải nộp đủ hoặc gia hạn với cơ quan thuế trước ngày 30/7.
Giao sàn thương mại điện từ khai và nộp thuế thay cho người kinh doanh Cho thuê nhà có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

Theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người nộp thuế phải hoàn thành các thủ tục nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp năm 2021.

Các đơn vị phải nộp đủ các khoản tiền thuế đất trước ngày 30/7
Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Trong quá trình thực hiện doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh cần lưu ý một số điểm như sau: Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích người nộp thuế, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện.
Hà Gia
Xem phiên bản mobile