Các địa phương sẽ phải công bố quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia

Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc các tỉnh, thành phố cần phải đăng tải thông tin quy hoạch xây dựng các dự án lên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia.
Bắc Ninh: Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình II Hà Nội tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực Đồng Mai 1/500

Bộ Xây dựng đã xây dựng Cổng Thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng nhằm rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã công bố để giảm thiểu tình trạng các dự án treo, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời công khai và cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch treo để người dân biết và giám sát.

4433 bo xay dyng
Cổng Thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3037/BXD-QHKT ngày 30/12/2019, trong đó cũng đã làm rõ một số nội dung và giải pháp cụ thể, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương về quy hoạch xây dựng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, để tăng cường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch được duyệt, Bộ Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng tại địa chỉ http://quyhoach.xaydung.gov.vn. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đôn đốc các địa phương đăng tải thông tin quy hoạch xây dựng tại địa phương lên Cổng Thông tin điện tử về quy hoạch xây dựng theo trách nhiệm quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường nâng cao chất lượng của Cổng Thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng và đôn đốc các địa phương kịp thời đăng tải thông tin quy hoạch xây dựng để người dân thuận tiện theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam, hiện còn một số địa phương chưa công bố thông tin quy hoạch như Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai, An Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile