Cả nước có 6.371 doanh nghiệp giải thể trong 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2019 là 6.371 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.
"Siêu ủy ban" giám sát tài chính 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước Doanh nghiệp đổ xô thành lập mới, đạt cao nhất 5 năm 5 tháng, doanh nghiệp Việt đầu tư 183 triệu USD ra nước ngoài

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5/2019 và 5 tháng đầu năm 2019. Trong đó, số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng mạnh.

Theo đó, trong tháng 5/2019, cả nước 2.326 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 6,8%; 2.089 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,7%; và 1.066 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 10,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 19,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, theo lĩnh vực hoạt động, có 7,2 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 37,6%), tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; có 2,9 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,1%), tăng 18%; 2,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 11,6%), tăng 11,2%; có 1,2 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 6,3%), tăng 28%; có gần 1,2 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 6,1%), tăng 22,6%; có 1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,4%), tăng 26%...

Cũng trong 5 tháng đầu năm nay còn có 19.354 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 9.522 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 49,2% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 5.234 doanh nghiệp, chiếm 27% và 4.598 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 23,8%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2019 là 6.371 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5.755 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 13,7%.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40%), tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 682 doanh nghiệp (chiếm 10,7%), giảm 12,5%; xây dựng có 624 doanh nghiệp (chiếm 9,8%), tăng 4,2%.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile