Cá nhân không cần gửi thông báo ngừng kinh doanh trước 15 ngày

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh khi ngừng, nghỉ kinh doanh sẽ được cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết ngay khi thực hiện gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế mà không bắt buộc phải gửi thông báo ngừng kinh doanh trước 15 ngày.
Một tuần, hơn 1.600 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, theo quy định về việc ngừng, nghỉ kinh doanh thì trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh khi ngừng, nghỉ kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, còn đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế) thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

ca nhan khong can gui thong bao ngung kinh doanh truoc 15 ngay
Cửa hàng đóng cửa vì dịch Covid-19.

Thời gian qua, do diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, trong đó đối tượng người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, phần lớn hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải ngừng, nghỉ hoạt động kinh doanh.

Nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh đồng thời thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, mới đây Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/4/2020 yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường hỗ trợ hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

Trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng, nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thì cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong diễn biến khác, theo Tổng cục Thuế, trong các ngày từ 29/4/2020 đến 4/5/2020 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 11.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Như vậy, số liệu lũy kế tính đến ngày 4/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 75.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 04/5/2020 là 24.054 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 23.983 tỷ đồng (Bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 7.226 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 14.393 tỷ đồng, tiền thuê đất là 2.364 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 71 tỷ đồng (Bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 63 tỷ đồng, tiền thuê đất là 8 tỷ đồng).

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile