Cá nhân khai và nộp quyết toán thuế bằng tài khoản giao dịch điện tử

Ngày 5/3, Tổng cục Thuế đã có thông báo hướng dẫn người nộp thuế khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử.
Thủ tướng đồng ý đề xuất tiếp tục gia hạn tiền nộp thuế, thuê đất

Theo đó, người nộp thuế là cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan Thuế có thể thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử bằng một trong hai hình thức.

Cụ thể, người nộp thuế có thể khai tờ khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan Thuế.

Cá nhân khai và nộp quyết toán thuế bằng tài khoản giao dịch điện tử
Ảnh minh họa

Bước 2: Người nộp thuế chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại mục quyết toán thuế/kê khai trực tuyến và thực hiện kê khai trực tuyến tờ khai 02/QTT-TNCN.

Sau khi Người nộp thuế hoàn tất thông tin trên tờ kha và gửi bản chụp tài liệu kèm theo theo quy định (nếu có) và nhập mã xác thực (OTP) (do cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại của Người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế) và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Theo Tổng cục Thuế, bản chụp tài liệu kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dưới dạng điện tử được lưu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ khai thuế của cơ quan Thuế.

Bước 3: Người nộp thuế sau khi hoàn thành nộp hồ sơ quyết toán thuế, chậm nhất sau 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử qua địa chỉ thư điện tử đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Chậm nhất 1 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Hình thức thứ hai là người nộp thuế khai tờ khai 02/QTT-TNCN qua ứng dụng hỗ trợ kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo đó, người nộp thuế thực hiện kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng hỗ trợ kê khai, sau đó kết xuất tờ khai theo định dạng XML và đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan Thuế.

Người nộp thuế vào mục quyết toán thuế/gửi tờ khai quyết toán thuế để đính kèm Tờ khai 02/QTT-TNCN và bản chụp các tài liệu kèm theo theo quy định và nộp hồ sơ quyết toán thuế các bước tương tự như hướng dẫn.

Theo Tổng cục Thuế, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin hồ sơ khai thuế và thông báo thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Bên cạnh đó, người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để xem, in toàn bộ thông tin về hồ sơ, thông báo đã nhận/gửi giữa cơ quan thuế và Người nộp thuế.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile