Bức tử môi trường, Công ty cổ phần Mỹ Á lĩnh mức phạt 252 triệu đồng

Công ty cổ phần Mỹ Á đã xả nước thải có chứa các thông số Amoni ngoài khoảng giới hạn cho phép và thông số Coliform vượt quy chuẩn 1,53 lần ra môi trường.    
Phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông hơn 100 tỷ ở Bắc Ninh Công bố đơn vị trúng thầu dự án 360 tỷ đồng tại Bắc Ninh Bắc Ninh chuẩn bị đấu thầu 4 dự án lớn

Công ty cổ phần Mỹ Á (gọi tắt là Công ty Mỹ Á) có địa chỉ tại Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình hoạt động, Công ty Mỹ Á đã có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Cụ thể, các đơn vị chức năng đã phát hiện ngày 11/7/2019, Công ty này đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ ngày( 24 giờ) đến dưới 40 m3/ ngày (24 giờ). Thông số Amoni ngoài khoảng giới hạn cho phép và thông số Coliform vượt quy chuẩn 1,53 lần.

bac ninh buc tu moi truong cong ty co phan my a linh muc phat 252 trieu dong
bac ninh buc tu moi truong cong ty co phan my a linh muc phat 252 trieu dong
Hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Mỹ Á bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt.

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1167/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Mỹ Á do ông Nguyễn Hữu Thành – PCT UBND tỉnh Bắc Ninh ký.

Theo Quyết định này, hành vi của Công ty Mỹ Á đã vi phạm Quy định tại: Điểm d, Khoản 5, Điều 13; Khoản 7, Điều 13 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (gọi tắt là Nghị định 155/2016/NĐ - CP). Điểm d, Khoản 5, Điều 13; Nghị định 155/2016/NĐ-CP, mức tiền phạt: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng).

Phạt tăng thêm với thông số Coliform vượt từ 1,5 đến dưới 02 lần, quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, mức tiền phạt: 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng).

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định phạt Công ty Mỹ Á tổng số tiền là 252 triệu đồng. Đồng thời buộc Công ty Mỹ Á phải có biện pháp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật kể từ ngày nhận Quyết định này và chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Thanh Thắng
Xem phiên bản mobile