Bồi dưỡng kinh nghiệm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho cán bộ nguồn

Sáng 28/5, tại Trường Đảng Lê Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trực tiếp đứng lớp chuyên đề “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Hà Nội trước yêu cầu của thời kỳ mới” tại Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cho bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Vụ gian lận thi cử Sơn La: Khai trừ 8 cán bộ bị truy tố ra khỏi Đảng
boi duong kinh nghiem cong tac xay dung chinh don dang cho can bo nguon
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao đổi với các học viên tại lớp học

Trong bài giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đi sâu, phân tích những thành tựu, thách thức và một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Hà Nội thời gian qua. Trong đó, Đảng bộ Thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Thành ủy, nổi bật là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Toàn Đảng bộ cũng đã thực hiện hiệu quả 8 chương trình công tác lớn, 4 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được những kết quả quan trọng và tạo chuyển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm bước đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Hà Nội trên các lĩnh vực tư tưởng, tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát… gắn với những yêu cầu của thời kỳ mới.

Bài giảng của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy còn được minh họa, dẫn chứng bằng những kết quả, việc làm cụ thể của Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trong công tác này; từ đó giúp cho các học viên có cái nhìn tổng quan, hình thành tư duy lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn thành phố. Các học viên cũng đã có những trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nghị quyết, chương trình do Thành ủy đề ra trên địa bàn mình công tác.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng quán triệt một số tiêu chuẩn đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp huyện, trong đó nhấn mạnh các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; kiến thức, năng lực, trình độ; phong cách lãnh đạo… Bên cạnh đó là một số yêu cầu, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Bí thư, Phó Bí thư cấp huyện, như nắm chắc cơ sở; nghiên cứu quy chế làm việc, quy trình công tác; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng; chỉ đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt…

Cuối bài giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng dành thời gian giới thiệu một số nội dung trong dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; về yêu cầu trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phiên bản di động