Bộ Y tế đề nghị tăng cường quản lý các nguồn lực chống dịch

Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các Bộ, ngành và các cơ sở y tế trực thuộc Bộ về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19.
Tổ chức đội tình nguyện hỗ trợ các lực lượng trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về phục hồi sau dịch COVID-19 Tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế công cộng trong thời gian tới và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại.

Theo đó, về quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các Bộ, ngành và các cơ sở y tế trực thuộc Bộ, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý rà soát các nguồn lực đã huy động, nguồn lực được phân bố sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID 19, trong đó có nguồn do Bộ Y tế hỗ trợ.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không được để hàng hóa không sử dụng hoặc hết hạn sử dụng, chống mọi hành vi tiêu cực trong việc tiếp nhận, sử dụng hàng hỗ trợ, viện trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường quản lý các nguồn lực chống dịch
Ảnh minh họa

Đồng thời, các địa phương, đơn vị thực hiện theo dõi việc tiếp nhận, xuất dùng theo đúng nguồn (nguồn mua sắm; được phân bố; nhận tài trợ, viện trợ...) làm cơ sở để thực hiện việc quyết toán và sử dụng nguồn lực đúng quy định; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch tại các cơ sở y tế để có kế hoạch điều chuyển cho phù hợp trên cơ sở cận đối nhu cầu của từng đơn vị trong tỉnh hình thực tế hiện nay, nhu cầu sử dụng để phục vụ công tác khám, chữa bệnh và y tế dự phòng trong thời gian tới.

Đối với thuốc, vật tư, hàng hóa đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống dịch, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ theo hướng ưu tiên điều chuyển giữa các cơ sở y tế trong phạm vi quản lý để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: Sau đó cho phép điều chuyển sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh với đơn giá bằng giá mua vào được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm xuất sử dụng đối với từng loại thuốc, vật tư và hàng hoá; Số tiền thu được từ nguồn BHYT và người bệnh sẽ hoàn trả ngân sách theo quy định.

Ngoài ra, Bộ đề nghị các đơn vị được phân bổ hàng hóa phòng chống dịch rà soát lại hồ sơ bản giao, tiếp nhận, điều chuyển, cho mượn các trang thiết bị y tế; Thực hiện hạch toán, theo dõi, quản lý đối với các thiết bị, vật tư nhận phân bổ, tài trợ theo các quy định hiện hành.

Bộ Y tế lưu ý, trường hợp sử dụng thuốc, vật tư y tế, test xét nghiệm và các nguồn lực được hỗ trợ thì không được thu và thanh toán các chi phi từ nguồn lực hỗ trợ này với đối tượng thanh toán; không được sử dụng trang thiết bị và nguồn lực từ nguồn hỗ trợ phòng chống dịch để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Đối với các loại thuốc, vật tư, trang thiết bị, test xét nghiệm và các nguồn lực khác được Bộ Y tế hỗ trợ để phục vụ công tác phòng chống dịch cần lưu ý thực hiện tiếp nhận, quản lý, hạch toán, theo dõi và quyết toán số thiết bị, vật tư, hàng hóa được hỗ trợ theo đúng chế độ kế toán và pháp luật hiện hành.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục có phương án bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, trong trường hợp cần thiết khi Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu, các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận trang thiết bị thực hiện việc điều chuyển trang thiết bị sang các đơn vị khác để sử dụng, đáp ứng yêu cầu công tác chống dịch.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch; kịp thời có hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; Báo cáo UBND tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh xin ý kiến chi đạo để giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Trường hợp quá khả năng, báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế để kịp thời hướng dẫn, giải quyết. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị lưu ý thực hiện.

Phương Thu
Xem phiên bản mobile