Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo cấp giấy phép xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 7/9, Bộ Xây dựng gửi dự thảo Quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố góp ý kiến.
Sập cổng trường đè chết 3 học sinh: Lộ kinh phí xây dựng trụ cổng không cốt thép TP Hồ Chí Minh: 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong 8 tháng đầu năm Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án condotel, resort villa, shophouse

Cụ thể, theo Quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến; thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng qua mạng gồm chủ đầu tư truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (Tên miền dự kiến truy cập: http://capphep.xaydung.gov.vn); lựa chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp Giấy phép xây dựng và đăng ký, đăng nhập bằng cách tạo lập tài khoản theo hướng dẫn (cung cấp địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cần liên hệ, ....).

bo xay dung lay y kien gop y du thao cap giay phep xay dung tren cong dich vu cong quoc gia
Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý dự thảo cấp giấy phép xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh minh họa

Tiếp đó, tải lên mạng thành phần hồ sơ theo nội dung quy định tại khoản 2 gửi đến Bộ phận một cửa điện tử nơi thụ lý giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền.

Về thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng qua mạng là thực hiện lựa chọn kê khai trực tiếp trên trang thông tin điện tử hoặc gửi tệp tin chứa bản chụp chính Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

Tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:

Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Ngoài ra, còn có các tài liệu khác như tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

Tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.

Tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận. Tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.

Về quy trình giải quyết trực tuyến thủ tục cấp Giấy phép xây dựng thì Chủ đầu tư chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định nêu trên và thực hiện cách thức nộp trực tuyến đến Bộ phận một cửa điện tử nơi thụ lý giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền.

Tiếp đó, Bộ phận một cửa điện tử kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h phút đến 17h) và buổi sáng thứ bảy từ 7h30 đến 11h30 (nếu cần thiết). Đối với những hồ sơ được chuyển đến vào chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định; Bộ phận một cửa điện tử phải kiểm tra, xử lý ngay trong ngày đi làm sau ngày nghỉ.

Trường hợp đủ hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận một cửa điện tử cấp biên nhận hồ sơ trực tuyến (có mã số hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả) gửi đến chủ đầu tư bằng văn bản điện tử (mail) và tin nhắn qua điện thoại. Trong thời hạn không quá 1 ngày, kể từ khi cấp biên nhận hồ sơ trực tuyến, Bộ phận một cửa điện tử phải chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng để giải quyết theo quy định.

Trường hợp hồ sơ trực tuyến còn thiếu thành phần hồ sơ theo quy định, Bộ phận một cửa điện tử phải thông báo ngay đến chủ đầu tư (bằng văn bản điện tử và tin nhắn qua điện thoại) để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trực tuyến từ Bộ phận một cửa điện tử chuyển sang, bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng phải thực hiện phân công, kiểm tra thực địa và tổ chức thẩm định để giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng. Khi thẩm định hồ sơ, bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản điện tử cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trực tuyến.

Trường hợp hồ sơ bổ sung trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo nêu trên: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản điện tử hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trực tuyến theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ trực tuyến vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: "Trong thời hạn 1 ngày làm việc, bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có thông báo bằng văn bản điện tử đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép".

Khi cần xác minh, làm rõ các thông tin nhằm đáp ứng điều kiện cấp Giấy phép xây dựng theo quy định, bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và các đơn vị này có trách nhiệm trả lời về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc lấy ý kiến phải được thực hiện theo cơ chế phối hợp một cửa liên thông điện tử. Khi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng phải có văn bản điện tử (có chữ ký số được ghi nhận trong hệ thống) nêu rõ nội dung lấy ý kiến, kèm các tài liệu có liên quan để các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến trả lời cụ thể theo đúng lĩnh vực, chức năng quản lý.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến trực tuyến, các cơ quan, đơn vị được hỏi có trách nhiệm trả lời bằng văn bản điện tử (có chữ ký số được ghi nhận trong hệ thống) về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan, đơn vị này không có ý kiến phản hồi trực tuyến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp Giấy phép xây dựng qua mạng.

Khi đến thời hạn cấp giấy phép, bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng phải có thông báo bằng văn bản điện tử cho chủ đầu tư biết lý do và thời gian kéo dài thêm không được quá 5 ngày, kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp bộ phận chuyên môn cấp giấy phép xây dựng in xuất tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm dự thảo Giấy phép xây dựng theo Phụ lục 4 (mẫu 7) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng để trình lãnh đạo đơn vị ký, đóng dấu và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc đóng dấu, phát hành trong thời hạn không quá 3 ngày theo quy định.

Về thời hạn cấp Giấy phép xây dựng qua mạng, trong thời hạn không quá 20 ngày (đối với công trình) và 15 ngày (đối với nhà ở riêng lẻ), kể từ ngày cấp biên nhận trực tuyến (trừ những ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định), Cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải giải quyết, cấp Giấy phép xây dựng qua mạng cho chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile