Bộ Xây dựng có quy định mới về chỗ đỗ xe trong chung cư

Thông tư 07/2021 của Bộ Xây dựng quy định điểm mới trong quyền sở hữu và quản lý chỗ để ô tô của nhà chung cư.
Vì sao chung cư bình dân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn tăng giá? Nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán, giá chỉ 8 triệu đồng/m2

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016.

Kể từ ngày 15/8/2021, Thông tư 07/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành đã bãi bỏ điểm e khoản 4 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư 07/2021 của Bộ Xây dựng quy định quyền sở hữu và quản lý chỗ để ô tô của nhà chung cư sẽ chỉ còn các nội dung sau:

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì chỗ để xe thuộc quyền sở hữu, quản lý của chủ sở hữu. Trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành thì do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý chỗ để xe này. Nếu thuộc diện không phải có đơn vị quản lý vận hành thì chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê đơn vị khác thực hiện quản lý chỗ để xe.

Trường hợp nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng thuộc diện phải có ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở thì hội nghị nhà chung cư quyết định giao cho ban quản trị hoặc đơn vị khác thay mặt các chủ sở hữu quản lý chỗ để xe. Nếu nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành và không có ban quản trị thì các chủ sở hữu thống nhất tự tổ chức quản lý hoặc thuê đơn vị khác thực hiện quản lý chỗ để xe này.

Trường hợp nhà chung cư có đủ chỗ để ô tô dành cho mỗi căn hộ và người mua căn hộ có nhu cầu mua hoặc thuê chỗ để xe thì chủ đầu tư phải giải quyết bán hoặc cho thuê chỗ để xe này. Tuy nhiên, việc này phải bảo đảm nguyên tắc mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư không được mua, thuê vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế, xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ hoặc một phần diện tích thuộc sở hữu riêng trong nhà chung cư.

Thông tư cũng quy định, trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư giải quyết bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau. Trường hợp những người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư giải quyết theo phương thức bốc thăm để được mua, thuê chỗ để ô tô.

Đối với tiền thuê chỗ để ô tô được trả hàng tháng hoặc theo định kỳ, tiền mua chỗ để xe được trả một lần hoặc trả chậm, trả dần theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp thuê chỗ để xe thì trách nhiệm đóng kinh phí quản lý vận hành, phí trông giữ xe do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp mua chỗ để xe thì người mua phải đóng kinh phí quản lý vận hành, đóng phí trông giữ xe theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, người mua chỗ để ô tô nếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê chỗ để xe này thì chỉ được chuyển nhượng, cho thuê cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư đó hoặc chuyển nhượng lại cho chủ đầu tư.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile