Bộ TT&TT hướng dẫn thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có Công văn hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo đó, sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.
Bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng Công an đột kích xưởng làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội trong thời kỳ mới

Văn bản hướng dẫn của Bộ TT&TT nêu rõ, với các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30/9/2020, cơ quan chủ quản báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ TT&TT sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp đổi thẻ nhà báo, cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile