Bố trí nguồn vốn đối ứng, đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các địa phương phải lưu ý bố trí nguồn vốn đối ứng, đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ. Các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung thực hiện, tuyệt đối không để vướng mắc trong thực hiện các dự án.
Nỗi lo tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp sau đại dịch Kết nối các dự án khởi nghiệp với Quỹ đầu tư và phát triển TP Hà Nội

Sáng 30/5, Ban chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tại trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tủ bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Bố trí nguồn vốn đối ứng, đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo), giai đoạn 2021-2030 ngân sách TP đã bố trí 15.156,2 tỷ đồng (37,4% kế hoạch), thực hiện 769 dự án; Đã bố trí 13.506,7 tỷ đồng hỗ trợ cấp huyện thực hiện 746 dự án. Ngân sách cấp huyện đã bố trí vốn đối ứng để thực hiện các dự án TP hỗ trợ vốn: 2.137,1/6.045,5 tỷ đồng (đạt 35% kế hoạch).

Về tiến độ thực hiện các dự án: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư với 1.074/1.310 dự án (đạt 82%); Phê duyệt quyết định đầu tư 851 dự án (đạt 65%); Triển khai xây dựng 554 dự án (42,3%). TP cũng đã hoàn thành 218 dự án trong giai đoạn 2021-2022; Dự kiến năm 2023 có thêm 339 dự án hoàn thành.

Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục, có tổng số 139 dự án (gồm các trường THPT): 123 dự án được thành phố hỗ trợ 5.945,6 tỷ đồng; 15 dự án do ngân sách cấp huyện bố trí 2.927,6 tỷ đồng. Đến nay, Hà Nội đã giao đơn vị lập đề xuất 130 dự án...; Dự kiến, hết 2023 hoàn thành 17 dự án (đã hoàn thành 14 dự án).

Lĩnh vực tu bổ, tôn tạo di tích có 49 dự án giai đoạn 2021-2025 và 9 dự án dự kiến thực hiện sau 2025. Đến nay, TP đã giao đơn vị lập đề xuất 58 dự án, trong đó đã duyệt chủ trương đầu tư 17 dự án... Dự kiến hết 2023 hoàn thành 6 dự án (trong đó đã hoàn thành 4 dự án).

Lĩnh vực y tế có tổng số 37 dự án (gồm cả 4 dự án đầu tư nguồn vốn xã hội hoá), đã duyệt chủ trương đầu tư 14/33 dự án (42,4% số dự án); đã phê duyệt quyết định đầu tư 7 dự án; Đã thực hiện xây dựng 5 dự án (đã hoàn thành 1 dự án)....

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư như: Dự án phục dựng không gian Điện Kính Thiên phải xin ý kiến Unesco. Công tác lập hồ sơ Dự án bảo tồn phục dựng thành hào khu di tích Cổ Loa phức tạp. Dự án bảo tồn khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu - phương án thiết kế thi tuyển chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết do Thủ tướng Chính phủ duyệt.

Hiện chưa có hướng dẫn về suất đầu tư của bệnh viện chuyên khoa, chưa xác định danh mục, cấu hình trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện, ảnh hưởng tới tiến độ dự án lĩnh vực y tế; 7 dự án trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại chưa trình hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư do chưa được phê duyệt tiêu chí xây dựng. Việc đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng đạt tiêu chí trường công lập đạt chuẩn quốc gia khó khăn do quỹ đất còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một số dự án còn vướng mắc về quy hoạch; Tiến độ phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo quy định của Chính phủ chậm; Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...

Tỷ lệ bố trí vốn đối ứng của các đơn vị trong năm 2021, 2022 và đầu năm 2023 chưa tương ứng với tỷ lệ thành phố đã hỗ trợ và chưa đáp ứng đủ vốn trách nhiệm của ngân sách cấp huyện để hoàn thành dự án (do thu ngân sách huyện còn khó khăn, nguồn thu từ đất không đạt kế hoạch, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án 100% ngân sách cấp huyện).

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, các Sở, ngành, quận huyện đã vào cuộc rất tích cực, sát việc, tập trung tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc. Tiến độ các dự án cơ bản đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ kết quả, đặc biệt là về số liệu, hạn chế, khó khăn vướng mắc để tập trung đưa ra các giải pháp; Trong đó chú trọng ngay vào bước phê duyệt chủ trương đầu tư, đấu thầu, thi công.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, các địa phương phải lưu ý bố trí nguồn vốn đối ứng, đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ; Giao các Ban HĐND TP tập trung theo dõi, giám sát tiến độ của địa phương. Các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung thực hiện, tuyệt đối không để vướng mắc làm chậm tiến độ.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động