Bố trí cán bộ trẻ, có năng lực vào bộ máy và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu

Công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tập trung dân chủ; Từ đó bố trí được cán bộ trẻ, có năng lực vào bộ máy và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.
Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng Bộ Chính trị: Kiểm tra cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín

Chiều 19/5, Ban tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến các địa phương, đơn vị nhằm tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TƯ ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, dự thảo Báo cáo sơ kết Quy định số 105-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị đã được Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chất lượng, trên cơ sở tôn trọng và tiếp thu báo cáo của các cấp ủy địa phương, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu một số ý kiến góp ý của Thường trực Thành ủy Hà Nội về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Bí thư trong chỉ định bổ sung cấp ủy viên; Giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành; Việc phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh…

Thành ủy Hà Nội cũng nêu một số ý kiến đóng góp về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy trình nhân sự; trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trong công tác cán bộ; Hiệp y cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị; Đồng thời nhấn mạnh, những nội dung được nêu tại hội nghị đều là những vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống các văn bản quy định về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đã được Bộ Chính trị ban hành đầy đủ dưới hình thức là các quy định cụ thể để các cấp ủy, tổ chức Đảng có thể vận dụng và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ ghi nhận và tổng hợp đầy đủ, chi tiết những ý kiến đóng góp của các địa phương, đơn vị để nghiên cứu xây dựng những quy định mới liên quan đến việc thí điểm lựa chọn người đứng đầu, thí điểm việc giới thiệu, bổ nhiệm cấp phó… trên nguyên tắc: Công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tập trung dân chủ; Từ đó bố trí được cán bộ trẻ, có năng lực vào bộ máy và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Đánh giá cao ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TƯ của các địa phương, đơn vị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp để bản báo cáo sâu sắc và toàn diện hơn. Qua đó, sẽ góp phần hoàn thiện hơn các quy định về công tác cán bộ và làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại các địa phương, đơn vị.

Lan Chi; Ảnh Quang Thái
Xem phiên bản mobile