Bộ TN&MT quy định dòng chảy ở hạ lưu cho hơn 500 công trình thủy điện

Quy định dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy điện vừa có hiệu lực từ ngày 12/7.
Tổng công ty IDICO muốn bán cổ phần Thủy điện Đăk Mi cho Tập đoàn Bitexco Bộ Công thương dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/7/2021.

Bộ TN&MT quy định dòng chảy ở hạ lưu cho hơn 500 công trình thủy điện
Ảnh minh họa

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 555 hồ chứa, đập dâng của 511 công trình thủy lợi, thủy điện, cụ thể, công trình thủy điện có 529 hồ chứa, đập dâng của 487 công trình; công trình thủy lợi có 26 hồ chứa, đập dâng của 24 công trình.

Danh mục giá trị dòng chảy được quy định chi tiết tại lưu vực sông lớn như sông Bằng Giang, Kỳ Cùng, Sông Hồng, Sông Thái Bình, Sông Cả, Sông Vu Gia, Sông Thu Bồn, Sông Trà Khúc, Sông Côn, Sông Hà Thanh, Sông Mê Công, Sông Ba, Sông Đồng Nai, Sông Cửu Long và các sông độc lập khác trên cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị trong theo dõi, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Cụ thể, tại Quyết định giao Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định. Đồng thời, Cục định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/1 hằng năm.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile