Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền gốc, lãi trái phiếu đúng hạn

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp phát hành trái phiếu yêu cầu thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi và gốc trái phiếu cho nhà đầu tư.
Công ty Chứng khoán An Bình tiếp tục bị phạt nặng sau vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh Chuyên gia: Mấu chốt hiện nay là tháo "ngòi nổ" trái phiếu doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính, từ tháng 9/2022, Bộ này đã có công văn gửi các doanh nghiệp phát hành đề nghị triển khai và tuân thủ pháp luật khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ngày 23/11, Bộ Tài chính cũng đã họp với các doanh nghiệp phát hành lớn trên thị trường và một số công ty chứng khoán để trao đổi về tình hình thị trường. Với các kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ sẽ tổng hợp và làm việc với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền để chỉ đạo triển khai.

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền gốc, lãi trái phiếu đúng hạn
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư; ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu, đảm bảo giữ uy tín của doanh nghiệp với nhà đầu tư và trên thị trường.

Trường hợp doanh nghiệp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, doanh nghiệp phải chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; không gây mất trật tự xã hội.

Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ chế độ công bố thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Hậu Lộc
Phiên bản di động