Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa có công văn lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp...
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bớt khó khăn hơn! Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nhanh chóng giải quyết hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 10 - 50% mức thu 36 khoản phí, lệ phí dự kiến thời gian giảm bắt đầu từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2023.

Trong đó, có 21/36 khoản phí được giảm tới 50% như: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật...

Đặc biệt, riêng khoản phí sử dụng tần số vô tuyến điện nếu tổ chức, cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tổ chức thu phí chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho tổ chức, cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Ảnh minh họa.

Kể từ ngày 1/1/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trong Thông tư thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc (Thông tư được quy định viện dẫn trong Biểu) và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Trong 3 năm gần đây, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, căn cứ quy định của Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát và ban hành theo thẩm quyền các thông tư để quy định việc giảm mức thu nhiều khoản thu phí, lệ phí.

Qua thống kê cho thấy, số tiền phí, lệ phí đã thực hiện miễn giảm trong năm 2020 và năm 2021 là khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2022 là khoảng 900 tỷ đồng (áp dụng trong thời gian từ 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

Những tháng đầu năm 2023, trước bối cảnh tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện việc giảm các khoản thuế phí, lệ phí trong năm 2023.

Theo tính toán, nếu chính sách được tiếp tục thực hiện trong năm 2023, số tiền phí, lệ phí được miễn, giảm sẽ lên tới khoảng 5.600 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, đây là số tiền có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Hậu Lộc
Phiên bản di động